MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–***————–

Thanh Hóa, ngày  ….. tháng ….. năm ……

 

  HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ

Số: …./……/HĐTV

V/v: Thiết kế công trình xây dựng

Địa chỉ: …………………………………………………………

GIỮA

CHỦ ĐẦU TƯ: ……………………………………….

FIXHOME – SỬA NHÀ THANH HÓA

 

 

 

 

 

PHẦN I:        CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính Phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 13:1991 (Phân cấp xây nhà và công trình dân dụng – Nguyên tắc chung);
 • Căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 của Bộ Xây Dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên.
 • ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: (BÊN A)
 • Tên chủ đầu tư :……………………………………………………..
 • Địa chỉ :………………………………………………………………..
 • SĐT :…………………………………………………………………….
 • ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: (BÊN B)
 • Tên đơn vị : Sửa nhà FixHome Thanh Hóa
 • Địa chỉ : Thôn 2 – Hoằng Long – Tp Thanh Hóa – Thanh Hóa
 • Website : suanhathanhhoa.com    Email: suanhathanhhoa36@gmail.com
 • Số tài khoản :…………………………………………………………
 • Người đại diện : …………………………………………………….  
 • SĐT :…………………………………………………………………….
 • Số thẻ căn cước :…………………………………………………….

PHẦN II:      CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 1:   NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 • Công tác tư vấn bao gồm

Bên A đồng ý giao cho Bên B đảm nhận công việc tư vấn thiết kế với các nội dung chi tiết như sau:

Tư vấn giải pháp công năng kiến trúc, trang trí nội thất.

Công trình                             : ……………………………………………………………………………….

Quy mô công trình               : ……………………………………………………………………………….

Tổng diện tích thiết kế        : …………m2

 • Trình tự thiết kế
 • Phương án thiết kế sơ bộ bao gồm mặt bằng công năng, mặt đứng công trình;
 • Thiết kế bản vẽ kỹ thuật, trang trí nội thất kiến trúc xây dựng cơ bản.
 • Nội dung thiết kế

Thiết kế hồ sơ thi công công trình gồm:

 • Giải pháp công năng kiến trúc, mỹ thuật.
 • Thiết kế chi tiết kiến trúc nội thất, ngoại thất công trình.
 • Thiết kế chi tiết kiến trúc công trình:
 • Các bản vẽ chi tiết mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình
 • Chi tiết hệ thống vệ sinh, cầu thang, lan can, hệ thống cửa đi – cửa sổ, ban công, sân vườn, tiểu cảnh,…
 • Bản vẽ phối cảnh 3D ngoại thất công trình: Bao gồm 04 View hình ảnh.
 • Thiết kế chi tiết kết cấu công trình:
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp kỹ thuật kết cấu công trình từ móng tới mái.
 • Các bản vẽ chi tiết móng, đà, giằng, khung đà, cột.
 • Các bản vẽ chi tiết bố trí thép các sàn nhà.
 • Các bản vẽ chi tiết các hệ thống phụ như: ô văng, ban công, cầu thang…
 • Thiết kế chi tiết trang trí nội thất công trình:
 • Tư vấn, thiết kế bố trí vật dụng nội thất: vị trí sắp đặt, kiểu dáng hình thức chung bằng mặt bằng 2D (không bao gồm thiết kế chi tiết kết cấu sản phẩm vật dụng nội thất).
 • Thiết kế chi tiết lát gạch, sàn, tường, màu sắc tường, kiểu dáng hình thức chi tiết trần, các tiểu cảnh trang trí trong nhà, cách ứng dụng vật liệu hoàn thiện.
 • Thiết kế hệ thống điện:
 • Bản vẽ chi tiết hệ thống sơ đồ cấp điện chiếu sáng bên trong và bên ngoài, điện trang trí, hệ thống thông tin… Tủ điện chính và tủ phân phối. Máy nước nóng, ổ cắm, công tắc.
 • Thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió:
 • Hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống hút gió nhà vệ sinh, thông gió các phòng.
 • Thiết kế hệ thống cấp thoát nước công trình:
 • Hệ thống cấp nước trong nhà, cấp thoát nước vệ sinh. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, thoát nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải vệ sinh.
 • Sản phẩm tư vấn thiết kế

Sau thời gian khách hàng và bên phụ trách thiết kế chủ trì làm việc cho đến khi thống nhất kiến trúc, nội thất. Bên phụ trách thiết kế chủ trì hoàn chỉnh và được khách hàng công nhận. Hồ sơ thiết kế Bên B giao cho Bên A 02 bản Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công (A3) hoàn chỉnh như nội dung ở mục 1.1.2.

ĐIỀU 2:    THỜI HẠN HOÀN THÀNH

Khối lượng hợp đồng được hoàn thành theo các hạng mục tư vấn:

 • Thiết lập hồ sơ kỹ thuật công trình: …….. ngày kể từ ngày thống nhất ý đồ thiết kế kiến trúc và được phê duyệt của chủ đầu tư, tức từ ngày …./…./20… đến ngày …./…./20…
 • Trong trường hợp do nhu cầu Bên A cần tiến hành gấp để kịp tiến độ thi công công trình, hồ sơ thiết kế sẽ được bàn giao theo nhiều công đoạn với sự thỏa thuận giữa Bên A và Bên B.

ĐIỀU 3:    GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Giá trị hợp đồng
 • Tổng chi phí thiết kế là:……………………………………………….

 (Số tiền ghi bằng chữ: …………………………………………………………………..…)

 • Phương thức thanh toán

Bên A thanh toán cho Bên B theo giá trị hợp đồng làm 02 đợt tiền mặt hoặc chuyển khoản:

 (CTK: ……………… / STK: ……………… / NH: …………………. / CN: …………………)

 • Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký, Bên B tạm ứng …………… Đồng

(Số tiền ghi bằng chữ : ………………………………………………………)

 • Đợt 2: Bên A thanh toán số tiền còn lại …………………….. Đồng. khi Bên B giao Hồ Sơ Kỹ Thuật thi công.

(Số tiền ghi bằng chữ : ………………………………………………………)

ĐIỀU 4:    YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG

 • Tuân thủ theo đúng các quy trình qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
 • Đảm bảo đúng các quy định của Khu dân cư.

ĐIỀU 5:    TRÁCH NHIỆM HAI BÊN

 • Bên A
 • Giao cho Bên B hồ sơ hiện trạng khu xây dựng, thông báo đầy đủ thông tin, nội dung cho Bên B để phục vụ công tác tư vấn, thiết kế.
 • Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng quy định Điều 3 của hợp đồng.
 • Bên B
 • Có nhiệm vụ hoàn tất công việc theo đúng khối lượng và chất lượng theo Điều 1 hợp đồng.
 • Đảm bảo việc cung cấp thành phẩm cho Bên A theo đúng thời hạn quy định theo Điều 2 của hợp đồng bảo đảm lịch giao nhận thiết kế theo thỏa thuận.
 • Thiết kế đúng yêu cầu của Bên A và các cơ quan chức năng Nhà nước, đảm bảo các bước thiết kế, đủ các hồ sơ thiết kế, có chỉ dẫn chi tiết đảm bảo cho người sử dụng đọc và thực hiện đúng ý đồ của tác giả thiết kế.
 • Bên B thiết kế công trình phải tuân thủ qui trình, qui phạm của Nhà nước về xây dựng cơ bản, các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của Bên A, đảm bảo qui định, thể lệ của Nhà nước qui định để tiến hành công việc.
 • Bên B có trách nhiệm giám sát tác giả khi Bên A xây dựng công trình.

ĐIỀU 6:    XỬ LÝ KHI CÓ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có những phát sinh, tranh chấp nào xảy ra, cả hai bên sẽ cùng nhau chủ động thỏa thuận thương lượng để đạt được sự thống nhất chung. Nếu không tự giải quyết được thì chuyển đến tòa án kinh tế để giải quyết.

ĐIỀU 7:    ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Cả hai Bên A và B cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng kinh tế, không được bên nào đơn phương hủy bỏ hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia. Bên nào vi phạm, bên đó phải bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành.
 • Hai bên chủ động thông báo tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và giải quyết (khi cần thiết cần lập biên bản). Trường hợp thay đổi một trong những cam kết trên phải được hai bên thỏa thuận và cùng ký.
 • Hợp đồng này có 04 (Bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.  

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 Tải xuống mẫu hợp đồng: MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ FIXHOME

Ý kiến bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0948.555.399